Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІІ СКЛИКАННЯ

Чергової 26 сесії     

                 РІШЕННЯ № 26/777                   

Від 16 лютого 2017 року                                                                       м. БояркаПро затвердження Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій

Відповідно до положень Конституції України, Закону України "Про звернення громадян", з метою розширення можливостей реалізації права громадян на звернення до Боярської міської ради, передбаченого Конституцією України, із застосуванням ефективних новітніх методів, зокрема, шляхом електронної петиції, Боярська міська рада вирішила:
1. Затвердити Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій (Додається).
2. Постійній депутатській комісії Боярської міської ради з прав людини, законності, правопорядку, протидії корупції та регламенту депутатської діяльності підготувати відповідні зміни до Регламенту Боярської міської ради.
3. Це рішення офіційно оприлюднити в газеті Боярської міської ради «Боярка-інформ».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію Боярської міської ради з прав людини, законності, правопорядку, протидії корупції та регламенту депутатської діяльності.

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                            О.О.ЗАРУБІН 

   ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Боярської міської ради
№26/777  від 16 лютого 2017 рокуПоложення про порядок подання та розгляду електронних петицій

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення відповідно до статті 231 Закону України "Про звернення громадян" визначає порядок подання та розгляду електронної петиції, адресованої Боярській міській раді, на підтримку якої зібрано не менш як 300 підписів громадян упродовж не більше трьох місяців з дня її оприлюднення (далі - електронна петиція).
1.2. Електронна петиція – це особлива форма колективного звернення громадян до Боярської міської ради, що здійснюється через веб-сайт https://petition.mistoboyarka.gov.ua/ (далі – офіційний веб-сайт Боярської міської ради) щодо будь-якого питання, яке відноситься до компетенції Боярської міської ради, виконавчого комітету Боярської міської ради  у межах повноважень, визначених Конституцією та законами України.
1.3. Порушення порядку розгляду електронних петицій тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України.
1.4. Розгляд та погодження проекту рішення з питань, порушених в електронній петиції, здійснюється Боярською міською радою у порядку, визначеному Регламентом Боярської міської ради.
1.5. У разі відсутності (відрядження, відпустка, хвороба) Боярського міського голови його повноваження, визначені цим Положенням, виконує секретар Боярської міської ради.
1.6. Загальна координація роботи постійних комісій Боярської міської ради та відповідальних посадових осіб з опрацювання порушених в електронній петиції питань покладається на секретаря Боярської міської ради.
 
2. ТЕРМІНИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ПОЛОЖЕННІ
2.1. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
Верифікація – це підтвердження особи громадянина, який бажає зареєструвати нову електронну петицію чи підписати вже існуючу електронну петицію за допомогою цифрового одноразового пароля.
Цифровий одноразовий пароль – пароль, який доставляється засобами "сервісу коротких повідомлень" (SMS) на мобільний телефон громадянина, який бажає зареєструвати нову електронну петицію чи підписати вже існуючу електронну петицію.
Модерація – це перевірка новоствореної петиції уповноваженою особою секретаріату Боярської міської ради на відповідність чинному законодавству, а також правилам, викладеним в цьому Положенні.
2.2. Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають визначення, передбачені цим Положенням та чинним законодавством України.

3. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ
3.1. Для створення електронної петиції до Боярської міської ради її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті Боярської міської ради та викладає текст електронної петиції.
Автор нової електронної петиції має дотримуватися наступних правил щодо оформлення петиції:
– авторизуватися через офіційний веб-сайт Боярської міської ради (за допомогою "Bank-ID", за допомогою електронного цифрового підпису, за допомогою картки боярчанина або безпосередньо на веб-сайті);
– пройти верифікацію;                                              
– вказати заголовок петиції;
– викласти суть електронної петиції, викласти свої пропозиції щодо вирішення порушеного питання та зазначити про очікуваний результат від реалізації електронної петиції;
– вказати прізвище, ім'я, по батькові (за умовчанням вказуються реєстраційні дані);
– вказати поштову адресу (для отримання письмової відповіді на петицію), а також адресу електронної пошти та контактний номер телефону;
– надати фото або відео, яке ілюструватиме петицію (на розсуд автора);
– надати згоду на роботу згідно з правилами веб-сайту, зокрема, обробку своїх персональних даних.
3.2. Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, права і законні інтереси громадян, а також інформацію, матеріали чи висловлювання, що містять ненормативну лексику, передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг, а також конфіденційну інформацію щодо третіх осіб.
3.3. Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.
3.4. Текст електронної петиції оприлюднюється через офіційний веб-сайт Боярської міської ради  протягом трьох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором) після проходження процесу модерації.
3.5. У разі дублювання змісту вже створеної петиції або невідповідності електронної петиції вимогам, встановленим цим Положенням, оприлюднення такої петиції може не здійснюватись, про що повідомляється автору із зазначенням вмотивованих причин відмови не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.
3.6. Автор (ініціатор) електронної петиції, щодо оприлюднення якої отримано відмову, може виправити петицію і надіслати її повторно в порядку, передбаченому пунктом 3.1 цього Положення.
3.7. Після опублікування електронної петиції вона не може бути відкликана та змінена.

4. ЗБІР ПІДПИСІВ
4.1. Дата оприлюднення електронної петиції через офіційний веб-сайт Боярської міської ради є датою початку збору підписів на її підтримку.
4.2. Форма підписання петиції передбачає авторизацію в порядку, визначеному у пункті 3.1 цього Положення.
4.3. Через веб-сайт Боярської міської ради обов'язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.
4.4. Електронна петиція, адресована Боярській міській раді, розглядається за умови збору на її підтримку не менше 300 (трьохсот) підписів громадян упродовж терміну, що не перевищує трьох місяців з дня оприлюднення такої електронної петиції.
4.5 Уповноважена особа  Боярської міської ради має право в будь-який час, відведений для збору підписів на підтримку електронної петиції, ініціювати процедуру перевірки справжності підписів.
4.7. Перевірка справжності підписів здійснюється за допомогою технологічних засобів офіційного веб-сайту Боярської міської ради.
4.8. У разі виявлення в процесі перевірки фактів автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції без участі громадянина, всі голоси, які мають ознаки фальсифікації, автоматично відраховуються уповноваженою особою секретаріату Боярської міської ради, про що повідомляється на офіційному веб-сайті Боярської міської ради.
4.9. Процедура перевірки справжності підписів, визначена у пункті 4.5 цього Положення, та організаційно-правові заходи, які можуть бути застосовані за результатами проведення такої перевірки, застосовується до моменту отримання електронною петицією підтримки 280 (двісті вісімдесят) підписів громадян. Після того, як електронну петицію підписали 280 (двісті вісімдесят)  громадян,  процедура перевірки справжності підписів може не застосовуватися.
4.10. Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів розглядається в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.
4.11. У разі виявлення в процесі перевірки фактів підписання електронної петиції без участі громадянина, всі голоси, які мають ознаки фальсифікації, автоматично відраховуються, про що повідомляється автору (ініціатору) відповідної електронної петиції, а також особам, які підтримали цю електронну петицію.
4.12. Якщо у разі такого відрахування загальна кількість голосів, що були зібрані на підтримку електронної петиції, виявиться більшою за кількість, що передбачена пунктом 4.4 цього Положення, то така електронна петиція підлягає розгляду в порядку, встановленому розділом V цього Положення.
4.13. Якщо у разі такого відрахування загальна кількість голосів, що були зібрані на підтримку такої електронної петиції, виявиться меншою за кількість, що передбачена пунктом 4.4 цього Положення, а строк збору підписів на підтримку такої електронної петиції не закінчився, то збір підписів продовжується в порядку, передбаченому розділом IV цього Положення, враховуючи час, що був витрачений секретаріатом Боярської міської ради на перевірку справжності підписів на підтримку такої електронної петиції.
4.14. Якщо у разі такого відрахування кількість голосів, що були зібрані на підтримку такої електронної петиції, виявиться меншою за кількість, що передбачена пунктом 4.4 цього Положення, а строк збору підписів на підтримку такої електронної петиції закінчився, то така електронна петиція розглядається в порядку, передбаченому пунктом 4.5 цього Положення.
 
5. РОЗГЛЯД ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ
5.1. Розгляд електронної петиції, яка набрала необхідну кількість підписів на свою підтримку, здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.
5.2. Якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на громадських слуханнях територіальної громади міста Боярка, автор (ініціатор) петиції має право представити електронну петицію на таких слуханнях. У такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для організації та проведення відповідних слухань.
5.3. Боярський міський голова невідкладно, але не пізніше, ніж через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку електронної петиції надає доручення щодо її розгляду виконавчому комітету Боярської міської ради або  постійній комісії Боярської міської ради, до предмету відання якої відноситься порушене автором (ініціатором) електронної петиції питання. Боярський міський голова за допомогою електронних засобів зв'язку також може проводити опитування серед депутатів Боярської міської ради стосовно підтримки або непідтримки ними електронної петиції.
5.4. Постійна комісія Боярської міської ради, якій Боярським міським головою надано доручення щодо опрацювання електронної петиції, протягом семи  робочих днів з дня надходження до неї відповідного доручення зобов’язана розглянути електронну петицію на своєму засіданні за участю автора (ініціатора) електронної петиції з урахуванням інформації, отриманої від виконавчого комітету Боярської міської ради та надає виконавчому комітету Боярської міської ради свої пропозиції стосовно підтримки або непідтримки електронної петиції, доцільності розробки проектів актів Боярської міської ради та виконавчого комітету Боярської міської ради чи вжиття інших заходів, спрямованих на врегулювання порушених в електронній петиції питань.
5.5. Постійна комісія Боярської міської ради, якій Боярським міським головою надано доручення щодо опрацювання електронної петиції, протягом двох робочих днів з моменту розгляду на своєму засіданні електронної петиції надає секретаріату Боярської міської ради витяг з протоколу засідання комісії або інформацію про розгляд такої електронної петиції на своєму засіданні.
5.6. Апарат виконавчого комітету Боярської міської ради опрацьовує пропозиції відповідної постійної комісії Боярської міської ради, а також депутатів Боярської міської ради та готує проект відповіді Боярського міського голови на відповідну електронну петицію.
5.7. Боярський міський голова не пізніше ніж через десять робочих днів після початку розгляду електронної петиції приймає рішення щодо підтримки або непідтримки електронної петиції. У разі непідтримки електронної петиції наводиться обґрунтована відмова.
5.8. Про підтримку  або непідтримку електронної петиції публічно оголошується Боярським міським головою на офіційному веб-сайті Боярської міської ради протягом двох робочих днів після закінчення розгляду електронної петиції.
5.9.  Відповідь на електронну петицію не пізніше трьох наступних робочих днів  після закінчення її розгляду надсилається виконавчим комітетом Боярської міської ради на електронну адресу автору (ініціатору) електронної петиції, а також адміністратору офіційного веб-сайту Боярської міської ради для оприлюднення на сайті.
 
6. РЕАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ
6.1. Боярський міський голова у разі прийняття рішення щодо підтримки електронної петиції своїм дорученням визначає відповідальну посадову особу за опрацювання порушених в електронній петиції питань.
6.2. Відповідальна посадова особа за опрацювання порушених в електронній петиції питань має право здійснювати координацію та контроль виконавчого комітету Боярської міської ради, а також підприємств, установ та організацій комунальної форми власності  в частині опрацювання порушених в електронній петиції питань.
6.3. Боярський міський голова також визначає одну або декілька постійних комісій Боярської міської ради, які здійснюватимуть контроль за опрацюванням порушених в електронній петиції питань.
6.4. Боярський міський голова може видавати розпорядження чи виступати суб'єктом подання проектів рішень Боярської міської ради, спрямованих на врегулювання порушених в електронній петиції питань.
6.5. У разі, якщо реалізація петиції не потребує координації роботи відділів виконавчого комітету Боярської міської ради, а також підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, Боярський міський голова після прийняття рішення щодо підтримки електронної петиції може одразу надавати відповідні доручення, видавати розпорядження чи виступати суб'єктом подання проектів рішень Боярської міської ради, спрямованих на врегулювання порушених в електронній петиції питань.
6.6. Відповідальна посадова особа за опрацювання порушених в електронній петиції питань не пізніше місячного терміну з дня отримання відповідного доручення Боярського міського голови,   розробляє план заходів, спрямованих на реалізацію порушених у електронній петиції питань (із визначенням конкретних строків реалізації заходів), та подає його на затвердження Боярському міському голові.  
6.7. Для розробки плану заходів, спрямованих на реалізацію порушених у електронній петиції питань, а також для внесення змін до нього, залучається автор (ініціатор) електронної петиції, а також уповноважені ним в установленому законодавством порядку особи, зокрема вчені, експерти та профільні спеціалісти.
6.8. Відповідальна посадова особа за опрацювання порушених в електронній петиції питань в процесі виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію порушених у електронній петиції питань, співпрацює з автором (ініціатором) електронної петиції, а також уповноваженими ним в установленому законодавством порядку особами, зокрема, залучає їх до роботи по виконанню плану заходів, та спряє в отриманні ними необхідної інформації та матеріалів.
6.9. Відповідальна посадова особа за опрацювання порушених в електронній петиції питань на вимогу постійної комісії Боярської міської ради, якій Боярський міський голова доручив здійснювати контроль за опрацюванням порушених в електронній петиції питань, раз на два місяці звітує перед постійною комісією Боярської міської ради про реалізацію плану заходів, спрямованих на реалізацію порушеного у електронній петиції питань.
6.10. Автор (ініціатор) електронної петиції запрошується на засідання постійних комісій Боярської міської ради, на яких заслуховується звіт про виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію порушених у електронній петиції питань, та має право на виступ на засіданнях постійних комісій в порядку, визначеному Положенням про постійні комісії Боярської міської ради.
6.11. Відділи виконавчого комітету Боярської міської ради, відповідальні за виконання плану заходів, зобов’язані до 25 числа кожного місяця інформувати секретаріат Боярської міської ради про стан виконання плану заходів.
 
6. ЗВІТУВАННЯ ТА ІНФОРМУВАННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ
7.1. Раз на місяць секретар Боярської міської ради оприлюднює на офіційному веб-сайті Боярської міської ради письмовий звіт щодо стану розгляду електронних петицій.
7.2. Не рідше одного разу на квартал  секретар Боярської міської ради проводить нараду щодо стану розгляду Боярською міською радою електронних петицій. На нараду запрошуються відповідальні посадові особи за опрацювання порушених в електронній петиції питань, інші посадові особи виконавчого комітету Боярської міської ради (автори електронних петицій, представники громадськості, журналісти та інші особи).
7.3. Під час кожної чергової сесії Боярської міської ради головуючий надає інформацію про стан роботи з електронними петиціями.
7.4. Інформація щодо кожного етапу розгляду питань, порушених у підтриманій електронній петиції, а також щодо органів, які здійснюють розгляд електронної петиції, відображається на офіційному веб-сайті Боярської міської ради.
7.5. Інформація про кількість підписів, отриманих на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається на офіційному веб-сайті Боярської міської ради не менше трьох років з дня оприлюднення такої електронної петиції.
 

Останні дії

46 хвилин тому

ЛЮБОМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ ПОПАДЮК підписав(ла):

Про перенесення суботньої ярмарки на вул.Незалежності (з частковим її перекиттям) м.Боярка

13 годин 28 хвилин тому

СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ СТАЛЮК підписав(ла):

Про перенесення суботньої ярмарки на вул.Незалежності (з частковим її перекиттям) м.Боярка

21 година 24 хвилини тому

Степаненко Олександр підписав(ла):

Про перенесення суботньої ярмарки на вул.Незалежності (з частковим її перекиттям) м.Боярка

21 година 31 хвилина тому

Хмельницька Ганна Борисівна підписав(ла):

Про перенесення суботньої ярмарки на вул.Незалежності (з частковим її перекиттям) м.Боярка

23 години 25 хвилин тому

НАТАЛЬЯ БОРИСІВНА НОГТЄВА підписав(ла):

Про перенесення суботньої ярмарки на вул.Незалежності (з частковим її перекиттям) м.Боярка

23 години 57 хвилин тому

Кльопка Наталія Володимирівна підписав(ла):

Про перенесення суботньої ярмарки на вул.Незалежності (з частковим її перекиттям) м.Боярка

1 день 9 хвилин тому

Хорошун Альона Олексіївна підписав(ла):

Про перенесення суботньої ярмарки на вул.Незалежності (з частковим її перекиттям) м.Боярка

1 день 16 хвилин тому

Роженко Виктор Валерьевич підписав(ла):

Про перенесення суботньої ярмарки на вул.Незалежності (з частковим її перекиттям) м.Боярка

1 день 23 хвилини тому

Пельш И. А. підписав(ла):

Про перенесення суботньої ярмарки на вул.Незалежності (з частковим її перекиттям) м.Боярка

1 день 39 хвилин тому

Турута Н.М. підписав(ла):

Про перенесення суботньої ярмарки на вул.Незалежності (з частковим її перекиттям) м.Боярка